ÁSZF

Kérjük, hogy csak akkor vásároljon webáruházunkban, ha jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) feltételeit megismerte, és azt maradéktalanul elfogadja. A webáruházban történő vásárlás esetén a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezése elfogadottnak tekintendő.

A LOCATELLI Hungária webáruház az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.16) Kormányrendelet alapján működik.

Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014. Kormányrendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).

A webáruházat a LOCATELLI Hungária Kft. működteti.
Cégnév / Név: LOCATELLI Hungária Kft.
Cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Telefon: +36-23-880-890, +36-30-4379-766
E-mail: info [kukac] locatelli-hungaria.hu
Weboldal: https://locatelli.hu

Áruház neve: LOCATELLI webáruház
Adószám: 13072816-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-104394
Cégjegyzéket vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartásba vétel dátuma: 2003
Kapcsolattartó neve: Kovács Zoltán
Kapcsolattartó telefonszáma: +36-30-4379-766
Kapcsolattartó e-mail címe: info [kukac] locatelli-hungaria.hu
Telefonos ügyfélszolgálat ideje: hétfő-péntek 9:00-16:30

Tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Budapest,
XIII. kerület, Visegrádi utca 80/A. I. emelet
info [kukac] tarhely.hu

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.locatelli-hungaria.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: locatelli-hungaria.hu Webáruház) keresztül történik.

1.2. A locatelli-hungaria.hu Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Felek közötti szerződés a termék kiválasztását követő megrendelői adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltésével és a beírt adatok ellenőrzésével kezdődik. A megrendelés csak az e-mailban történő visszaigazolásunk után jön létre. A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat a LOCATELLI Hungária Kft. nem iktatja és később nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A rendelés leadása csupán ajánlatkérésnek minősül a Webáruházban bemutatott és az ügyfél által kiválasztott termékekből. Ezt ügyfélszolgálatunk feldolgozza majd a rendelés visszaigazolás e-mailben történő megküldése után jön létre a szerződés.

1.4. Ügyfélszolgálat: 06-30-4379-766

2. Regisztráció, adatok megadása

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, a vásárlásnak azonban nem feltétele a regisztráció. Ez a visszatérő Vevők ügyintézését könnyíti meg a következő vásárlások alkalmával.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

3. A megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Amennyiben bármely megrendelni kívánt termékkel kapcsolatban további kérdései merülnének fel, forduljon bizalommal cégünkhöz.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, bruttó (ÁFA-t tartalmazó) ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A megrendelt termékek csomagolásáról mi gondoskodunk, külön költséget nem számolunk fel.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és az 1.3. pont szerint visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő ?0? Ft-os vagy ?1? Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.7. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

Az adatbeviteli hibáknak a megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
3.71. A Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
3.72. Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze az info@locatelli-hunaria.hu e-mail címen, vagy az ügyfélszolgálat telefonszámán: 06-30-4379-766

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés során megadott szállítási címre juttatja el.

4.2. Szolgáltató szállító partnere a megrendelt árut munkanapon reggel 8 és délután 17 óra között házhoz szállítja. Saját meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

4.3. Fizetési lehetőségek:
4.31. Készpénz. A megrendelt áru ellenértékét személyes áruátvétel esetén üzletünkben fizetheti ki.
4.32. Postai utánvét. A megrendelt áru ellenértékét és a kiszállítás díját a futárnak kell kifizetnie.
4.33. Előre átutalás. Előre átutalás esetén a csomagot csak akkor adjuk át kiszállításra a kézbesítőnek, amennyiben az általunk visszaigazolt pontos összeg beérkezett a bankszámlánkra.

4.4. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami a Szolgáltató (locatelli-hungaria.hu Webáruház) által alkalmazott ragasztó szalaggal van ellátva. Amennyiben az Ügyfél bármilyen sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

4.5. A házhoz szállítás díja Magyarországon
4.51. Kisméretű csomag (tekercses termékek és olyan LOCATELLI perforált lemezek esetén, amikor a tábla kisebbik mérete nem haladja meg a 80 cm-t): 4.500 Ft/cím
4.52. Nagyméretű csomag: 6.800 Ft/cím
4.53. Vegyes csomag (tekercses termék és LOCATELLI perforált lemez együttes rendelése) esetén egyszeri szállítás költséget számítunk fel. A perforált lemez méretétől függően vagy a kisméretű, vagy a nagyméretű csomag díját kell megtéríteni. Az összegről a rendelés visszaigazolásban tájékoztatjuk.
4.54. 3 db nagyméretű (305×85 cm, vagy ennél nagyobb méretű) LOCATELLI perforált lemezt meghaladó megrendelés esetén a szállításra egyedi árazás lép érvénybe, aminek összegéről a megrendelés visszaigazolásban tájékoztatjuk.

5. Elállási jog, garancia, szavatosság
5.1 Elállási jog tájékoztató
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
LOCATELLI Hungária Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Fax: + 36 23 880 891
E-mail: info@locatelli-hungaria.hu

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bek. c) alapján Ön nem gyakorolhatja elállási jogát perforált farostlemez megrendelése, ill. megvásárlása esetén, mert ezen termék nem előre gyártott termék, hanem megrendelésre készítjük el.

Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja (pl. utánvételes fizetés helyett banki átutalás); e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
5.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletében foglaltak érvényesek.
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf
5.3. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet érvényes.
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14060.pdf
Jótállás (garancia) csak tartós használati cikkekre, (például mosógépre, számítógépre, tévére) vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását Webáruházunk felé. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.

6. Adatvédelem
Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

7. Egyebek
7.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
7.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
7.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Ezen módosítás a már megkötött szerződéseket nem érinti. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
7.5. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. A fogyasztó a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Amennyiben a fogyasztó nem jelöli ki az eljáró testületet, az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, ennek hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület az illetékes. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2., levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81, e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu A vásárló a lakcíme szerinti békéltető testület elérhetőségét megtalálhatja a www.bekeltetes.hu honlapon.”